סיכום הבקר המתוכנת הוא התקן פיקוד ובקרה ממוחשב , המתבסס בפעולתו על רכיב מיקרו מעבד , ומתאים למגוון רחב מאוד של יישומים בתחומי התעשייה , המסחר והתשתית . באמצעות הבקר המתוכנת ניתן לתכנן מערכות פיקוד ובקרה משופרות ואמינות , בהשוואה למערכות פיקוד חשמליות , הכוללות רכיבים חשמליים ואלקטרוניים . שיטת הבקרה נקבעת על-ידי תוכנה המאוחסנת בזיכרון הבקר . התוכנה נרשמת בזיכרון הבקר על-ידי מתכנת התהליך , וניתנת לשינוי במידת הצורך . היתרון הגדול ביותר שיש לשימוש בבקר מתוכנת כהתקן פיקוד ובקרה , לעומת שימוש במערכות פיקוד חשמליות , הוא האפשרות לבצע שינויים מידיים בדרך הפעולה של המתקן המבוקר . שינוי אופן הפעולה של המתקן מתבצע על-ידי עדכון בתוכנה המאוחסנת בבקר או כתיבת תוכנה חדשה , ללא כל צורך בשינויים בחיווט במתקן המבוקר . חיבור הבקר לתהליך מתבצע באמצעות כרטיסי ממשק מבוא וכרטיסי ממשק מוצא , אליהם מתחברים החיישנים והמפעילים ( אביזרי הקצה ) המותקנים בתהליך , בצורה ישירה . ניתן לחבר לכרטיסי הממשק של הבקר , אביזרי קצה דיסקרטיים , הנמצאים באחד משני מצבי עבודה מוגדרים : מצב ' 0 ' ( ערך המייצג אי הפעלה ) ומצב ' 1...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית