2 . 4 . 5 שפת ההוראות ( Instruction List ) א . מבוא שפת ההוראות היא שפת תכנות המאפשרת לתרגם כל שלב של דיאגרמת הסולם לרצף של הוראות מילוליות . בהוראות אלה מוגדרים הקשרים החשמליים והקשרים הלוגיים בין הרכיבים השייכים לאותו שלב . כל הוראה מגדירה קשר לוגי מסוים בין הרכיבים : ביצוע הפעלה או חיבור נקודה כלשהי לקווי המתח בדיאגרמת הסולם ( צומת . ( דוגמאות לקשרים חשמליים הן : חיבור חשמלי טורי המיישם את הפעולה הלוגית AND וחיבור חשמלי מקבילי המיישם את הפעולה הלוגית . OR ההוראות זהות בהגדרתן ברוב הבקרים המתוכנתים , ולכן נתייחס בהמשך לנוסח אחד שלהן . ב . סוגי ההוראות ההוראות נחלקות לשתי קבוצות עיקריות : הוראות לוגיות והוראות הפעלה . בקבוצת ההוראות הלוגיות נמצאות כל ההוראות המתייחסות לקשר הלוגי הקיים בין מגעי הממסרים הממוקמים בשלב דיאגרמת הסולם , ולנקודות החיבור שלהם לקו המתח של הדיאגרמה ( הקו השמאלי . ( בקבוצת הוראות ההפעלה יש הוראות המאפשרות לבצע הפעלה של ממסרים ופונקציות מיוחדות , המוגדרות כקופסאות . ההפעלה נעשית בהתאם לתנאי המיתוג המוגדרים על-ידי ההוראות הלוגיות ; הוראות אלה נרשמות לפני הוראות הה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית