2 . 4 . 4 שפת דיאגרמת סולם שפת דיאגרמת הסולם היא שפת התכנות העיקרית של הבקר המתוכנת , ועל-פי הגדרתה היא דומה מאוד לדיאגרמת הסולם החשמלית המתארת סכמת פיקוד חשמלית . דיאגרמת הסולם החשמלית מתארת תנאי מיתוג לוגיים הנדרשים במעגלים חשמליים בצורה גרפית מובנת ונוחה לשימוש . השיטה מאפשרת להגדיר ולהבין את תפקידו של כל רכיב במעגל הפיקוד החשמלי , על-ידי הפרדה בין רכיבי המיתוג במעגל הפיקוד לבין רכיבי המוצא שבו . רכיבי המיתוג והחיבור החשמלי שלהם , יוצרים את הלוגיקה ואת התניות ההפעלה הדרושות במעגל הפיקוד . דוגמאות לרכיבי מיתוג הן : מפסק , לחצן , חישן ומגעי ממסר . רכיבי המוצא מופעלים באמצעות רכיבי המיתוג , והם משמשים לביצוע תנאי המיתוג שהוגדרו למעגל . דוגמאות לרכיבי מוצא הן : סליל ממסר , מנוע , ברז חשמלי , נורת ביקורת . א . דיאגרמת הסולם החשמלית הרכיב העיקרי במעגל הפיקוד החשמלי הוא הממסר האלקטרו-מכני , אשר משמש לחיבור ולניתוק של מעגלים חשמליים , על-ידי יצירת תנאי המיתוג הנדרשים בהם . הממסר כולל סליל ומגעים מכניים . כאשר מוזרם זרם חשמלי דרך הסליל , הוא הופך לאלקטרומגנט , וגורם למגעים המכניים לשנות את מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית