2 . 4 . 3 בסיס הנתונים של הבקר – משתנים וכתובות בזמן קריאת פקודות התכנית ועיבודן , משתמשת יחידת העיבוד המרכזית של הבקר בנתונים שונים המאוחסנים באזור זיכרון המשתנים של הבקר . ( Data memory ) נתונים אלה כוללים ערכים המייצגים את מצב המבואות והמוצאים של הבקר , פרמטרים קבועים הדרושים לביצוע הפונקציות השונות ( כגון זמן השהיה רצוי , ערך מנייה רצוי ) ופרמטרים משתנים שערכם משתנה בזמן עיבוד התכנית ( כגון ערך ספירה נוכחי או תוצאת חישוב מתמטית . ( כדי להבחין בין הנתונים השונים המאוחסנים בזיכרון המשתנים של הבקר , מסומן כל נתון בכתובת ייחודית , המגדירה את מיקומו בזיכרון . הכתובת מורכבת מתו וממספר : התו מייצג את סוג הנתון ומגדיר את אזור הזיכרון שבו הוא מאוחסן ; המספר מייצג את מספרו הסידורי של התו באותו אזור זיכרון . מבחינים בין שתי קבוצות עיקריות של נתונים : נתונים דיסקרטיים , המייצגים משתנים בעלי שני מצבים , OFF ו , ON- ונתונים אנלוגיים המייצגים ערכים מספריים . בתוך כל קבוצה ניתן להבחין בשתי תת-קבוצות של נתונים : נתונים המייצגים ערכים של משתנים חיצוניים בבקר , לדוגמה , ערכים של מבואות ומוצאים , ונתו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית