2 . 4 . 2 מבנה תכנית הפיקוד של הבקר ואופן הרצתה תכנית הפיקוד של הבקר מאוחסנת בזיכרון הבקר באזור המכונה זיכרון המשתמש . ( User Memory ) התכנית כוללת אוסף של פקודות , המאוחסנות בתאי זיכרון עוקבים ונקראות אחת אחרי השנייה על-ידי יחידת העיבוד המרכזית של הבקר . כל פקודה מורכבת משני חלקים : החלק הראשון מגדיר פעולה , החלק השני מגדיר משתנה . הפעולה מכתיבה ליחידת העיבוד של הבקר מה עליה לבצע לצורך הפעלה תקינה של התהליך המבוקר , והמשתנה מכתיב לבקר על איזה רכיב תבוצע הפעולה . לדוגמה : ההוראה " קרא מבוא מספר " 2 מורה ליחידת העיבוד לבדוק את מצבו של אביזר המבוא המחובר למבוא מספר 2 בכרטיס המבוא של הבקר . מצבו של החישן OFF ) או ( ON נקרא כערך בינארי של ' 0 ' או ' 1 ' בהתאמה , ומאוחסן בזיכרון הבקר . ההוראה " הפעל מוצא מספר " 1 מורה ליחידת העיבוד להפעיל את אביזר המוצא ( נורת סימון לדוגמה , ( המחוברת למוצא מספר 1 בכרטיס המוצא של הבקר . ההוראה שולחת לכרטיס אות הפעלה ON או OFF בצורה של מספר בינארי ' 1 ' או ' 0 ' בהתאמה . הערך הבינארי , הנשלח כאות הפעלה , מועבר מזיכרון הבקר , וערכו נקבע בהתאם לתוצאות עיבוד הפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית