2 . 3 . 8 אופן פעולת הבקר התפקיד העיקרי של הבקר המתוכנת הוא להעביר אותות הפעלה אל רכיבי המוצא המחוברים לכרטיסי המוצא שלו ; ההעברה נעשית בהתאם למידע המגיע לכרטיסי המבוא של הבקר מרכיבי המבוא , ובהתאם לתכנית הבקרה של התהליך השמורה בזיכרונו . הניהול והתזמון של מטלות אלה מבוצעים על-ידי יחידת העיבוד המרכזית של הבקר ( יחידת ה ( cpu- במחזוריות קבועה , שהמחזור שלה נקרא מחזור הסריקה של הבקר . ( Scan cycle ) מחזור הסריקה מחזור הסריקה של הבקר כולל ארבעה שלבים הפועלים בסדר קבוע : א . קריאת מצב המבואות לבקר , דרך כרטיסי המבוא , ושמירתו בזיכרון של הבקר . ב . עיבוד ופענוח פקודות התכנית , בהתאם למצב משתני הבקר . ג . עדכון מצב המוצאים של הבקר , על-ידי העברת אותות הפעלה אל כרטיסי המוצא . ד . ביצוע פעולות שיגרה ותקשורת , הכוללות בדיקות תקינות , איתור תקלות ותקשורת עם ציוד חיצוני המחובר לכרטיס התקשורת של הבקר . איור 2 . 49 מציג את השלבים השונים במחזור הסריקה של הבקר המתוכנת . בשלב הראשון של הסריקה , הבקר קורא את מצבם של רכיבי המבוא המחוברים לכרטיס המבוא ( מצבי , ( ON / OFF ומעביר אותם לזיכרון המשתנים של ער...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית