2 . 3 . 6 סיווג נתונים בבקר ואופן ייצוגם כפי שהוזכר בסעיף , 2 . 3 . 2 הבקר מאחסן באזורי הזיכרון השונים שלו את הנתונים בהם הוא ישתמש במהלך עבודתו . תכנית הפיקוד של הבקר , לדוגמה , מאוחסנת באזור זיכרון המשתמש , בתור אוסף של פקודות בקרה , המקודדות בצורה בינארית . הנתונים השונים בהם משתמש הבקר לצורך הרצת תכנית הפיקוד וחישוב התוצאות , מאוחסנים באזור זיכרון הנתונים . ( data ) בזיכרון זה מאוחסנים שני סוגים של נתונים : נתונים דיסקרטיים ונתונים אנלוגיים . נתונים דיסקרטיים הנתונים הדיסקרטיים הם נתונים המייצגים אחד משני מצבים אפשריים של רכיב חשמלי דיסקרטי ( כדוגמת מפסק או נורה , ( מצב OFF ומצב . ON הנתונים מיוצגים על-ידי ספרה בינארית אחת , הנקראת סיבית , ( bit ) שערכה , בהתאמה , הוא ' 0 ' עבור מצב OFF ו ' 1 ' - עבור מצב . ON לכל נתון דיסקרטי מוגדרת כתובת בבקר , המגדירה את מיקומו בזיכרון הבקר , ומאפשרת למתכנת לכתוב פקודות המשתמשות באותו נתון . הנתונים הדיסקרטיים העיקריים בבקר הם מבואות דיסקרטיים ומוצאים דיסקרטיים , המופיעים בכרטיסי המבוא ובכרטיסי המוצא הדיסקרטיים , בהתאמה . לכל אחד מהמבואות הדיסקר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית