2 . 3 . 1 המאפיינים העיקריים של הבקר המתוכנת א . הבקר המתוכנת הוא התקן פיקוד ובקרה סטנדרטי , המותאם למגוון רחב מאוד של יישומים תעשייתיים ויישומים לא-תעשייתיים . ב . " גודלו " של הבקר נמדד לפי מספר אביזרי הקצה שאפשר לחבר אליו ( מספר המבואות והמוצאים ;( גודל זה הוא גמיש . לכל תהליך אפשר להתאים את הבקר בגודל המתאים לתהליך , בהתאם למספר אביזרי הקצה המותקנים בו , וניתן להרחיב בקר קיים כדי לאפשר חיבורם של אביזרי קצה נוספים . ג . הבקר נועד להפעלה ממושכת ורציפה של המתקן המבוקר . דרישה זו מחייבת אמינות גבוהה לאורך כל תקופת הפעלתו , ללא צורך באחזקה שוטפת , וזיווד העומד בתקנים המתאימים לעבודה בתנאים קשים יחסית של סביבת הייצור במפעל . כדי להגדיר את אורך החיים של הבקר ( ושל מוצרים אלקטרוניים וחשמליים רבים אחרים , ( משתמשים במושג זמן ממוצע בין תקלות . ( Mean Time Between Failures – MTBF ) הזמן המוגדר לבקר המתוכנת לעבודה ללא תקלות הוא זמן ארוך יחסית , המקנה לו אמינות רבה . ד . לבקר המתוכנת מגוון רחב מאוד של כרטיסי ממשק – כרטיסי מבואות וכרטיסי מוצאים , המותאמים לחיבור ישיר לכל סוגי החישנים והמפעילים ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית