2 . 3 הבקר המתוכנת : מבנה הבקר ואופן פעולתו הבקר המתוכנת , מעצם היותו מערכת ממוחשבת , מתבסס בפעולתו על שימוש ברכיב מיקרו-מעבד ( מיקרו-פרוססור , ( הקובע את אופן הפעלת מערכותיו הפנימיות , מפקח על פעולתן ומבצע את תכניות הפיקוד שנכתבו להפעלת התהליך המבוקר . לבקר המתוכנת תכונות רבות ההופכות אותו לנגיש ולנפוץ מאוד בשימוש במערכות בקרה שונות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית