2 . 2 . 4 תיאור מלבני נוסף של מערכת המבוקרת על-ידי בקר מתוכנת בחלוקה תפקודית אפשר להציג את מערכת הבקרה בתרשים מלבנים נוסף , השם דגש על חלוקה לאביזרים , לפי תפקודם ולפי מיקומם הפיזי בתהליך , ולא לפי אופן חיבורם למערכת הבקרה . כפי שציינו , הבקר אינו מבחין בין האביזרים השונים המחוברים אליו מבחינת תפקודם , אלא רק מבחינת סיווגם לאביזרי מבוא ומוצא . לדוגמה : הבקר אינו מבחין אם לכרטיס המבוא שלו מחובר מפסק ידני או חישן קירבה . מבחינת הבקר , אין משמעות אם מחברים לכרטיס המוצא נורת חיווי או גוף חימום . התרשים המוצג מחלק את האביזרים לפי תפקודם במערכת והוא מחולק לשלושה חלקים עיקריים : . 1 המתקן המבוקר – כולל את חלקי המתקן השונים ואת אביזרי הקצה שבו ( גם החישנים וגם המפעילים , ללא הפרדה . 2 ;( לוח החשמל והפיקוד – ארון החשמל שבו מותקנים הבקר המתוכנת ואביזרי החשמל והפיקוד השונים הנדרשים להפעלת המתקן ( כגון ממסרים ואמצעי הגנה חשמליים ;(  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית