2 . 2 . 3 תיאור מלבני של מערכת המבוקרת על-ידי בקר מתוכנת לצורך סיווג מרכיבי המתקן וציוד הבקרה המותקן בו ( בקר מתוכנת בדוגמה בה אנו עוסקים , ( נהוג להשתמש בתרשים מלבנים המציג בצורה סכמתית את מרכיבי המתקן והתהליך , ואת תהליך זרימת האותות בתוכו . כל אחד מהאביזרים במתקן משויך לאחד מהמלבנים בתרשים , וזאת בהתאם לתפקידו במתקן . באיור 2 . 10 מוצג תרשים המלבנים המתאר את המבנה עקרוני של מערכת בקרה המבוססת על בקר מתוכנת . בתרשים אפשר להבחין בשלושה חלקים עיקריים : . 1 המתקן המבוקר ואביזרי הקצה המשולבים בו ( מתקן חימום הקוביות בדוגמה שלפנינו . 2 ;( יחידת הבקרה של המתקן ( הבקר המתוכנת . 3 ;( מערכת ממשק אדם-מכונה ( מחשב PC ותוכנת ממשק אדם מכונה . ( כדי להבין את תרשים המלבנים , נסביר את המשמעות ואת התפקיד המוגדר לכל אחד מהמלבנים המופיעים בתרשים , ונסווג בעזרתם את כל מרכיבי המתקן לחימום הקוביות שהצגנו בדוגמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית