2 . 2 . 1 דוגמה למתקן תעשייתי המבוקר על-ידי בקר כדי להמחיש את המבנה העקרוני של מערכת בקרה מבוססת-בקר-מתוכנת ואת עקרונות פעולתה , נשתמש בדוגמה של תהליך תעשייתי , אותו ננתח בהתאם למרכיביו השונים . עמדת עבודה , המהווה חלק מפס ייצור של קוביות פלסטיק , תשמש לנו כדוגמה ( ראו איור . ( 2 . 8 באחד משלבי הייצור האחרונים מוסעות הקוביות על מסוע , אל עמדת חימום שמותקן בה תנור חימום . הקוביות מוכנסות לתנור ושוהות בו לפרק זמן קצוב , בטמפרטורה גבוהה . בסיום תהליך החימום , מוסעות הקוביות לעמדה הבאה בתהליך . נציג תחילה את המתקן המבוקר עצמו , על מרכיביו השונים , את הדרישות התפעוליות ממנו , ובהמשך נראה כיצד לשלב בו בקר מתוכנת , כהתקן פיקוד ובקרה . המתקן שבו מתבצע תהליך חימום הקוביות כולל חלקים מכניים שונים , ואביזרי קצה אלקטרוניים וחשמליים , חישנים ומפעילים , המאפשרים לבצע את התהליך . בשלב הראשון נפרט את כל החלקים והאביזרים המופיעים במתקן , ובהמשך ( בסעיף , ( 2 . 2 . 3 נסווג אותם לפי קבוצות ההשתייכות שלהם . החלקים המכניים במתקן כוללים : א . סרט נע ( מסוע , ( שתפקידו להסיע את הקוביות לאורך המתקן ; ב . תנור...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית