2 . 2 מבנה עקרוני של מערכת בקרה מבוססת בקר מתוכנת המרכיבים של מערכת הבקרה , המשתלבים בתהליך ייצור תעשייתי כלשהו , נדרשים למלא כמה דרישות עיקריות , שיישומן מבטיח את הפעלתו התקינה והאמינה של התהליך המבוקר . תיאור הדרישות באופן כללי : א . קליטת האותות המתקבלים מאביזרי החישה והפיקוד במתקן המבוקר , כדי לזהות את שלבי העבודה בהם נמצא התהליך ואת נתוניו הפיזיקליים , כגון : טמפרטורה , משקל , לחץ , מפלס , מהירות וכדומה . ב . הרצת תכנית הפיקוד שתפקידה ליישם , בצורה נכונה ובטוחה , את כל הפעולות שצריך לבצע במתקן המבוקר , בהתאם לאותות המתקבלים . ג . הפקת הוראות מיתוג ואותות הפעלה , להפעלה ולניתוק של אמצעי ההפעלה המותקנים במתקן המבוקר ונדרשים להפעלתו הסדירה . ד . איפשור " דו-שיח " רציף בזמן אמת ( Real Time ) בין האדם המפעיל לבין המתקן המבוקר , כדי שהאדם המפעיל יוכל להתערב באופן פעולתו של המתקן ויוכל להזין אליו נתונים שונים ( כגון טמפרטורות ולחצים רצויים , מהירות סיבוב רצויה וכדומה . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית