2 . 1 מבוא הבקר המתוכנת הוא התקן המשמש לפיקוד על תהליכים תעשייתיים שונים ולבקרה על אופן פעולתם . הוא נפוץ מאוד כאמצעי פיקוד ובקרה להפעלת מכונות , להפעלת מתקנים תעשייתיים ובמיוחד בתהליכי ייצור במפעלים ובבתי מלאכה הכוללים מספר רב של מכונות . נביא להלן דוגמאות אשר ימחישו את שימושיו הרבים של הבקר כהתקן פיקוד ובקרה : מכונות להרכבת מוצרים לדוגמה : מכונה להרכבת מ ַ מ ְ ט ֵ ר ָ ה – מכונה זו משלבת באופן אוטומטי את חלקי הממטרה השונים ליחידה אחת . באיור 2 . 1 מוצגת מכונה כזו . המכונה כוללת שולחן מסתובב שיש עליו כמה תחנות עבודה . בכל תחנה מתבצעת אחת מפעולות העיבוד או ההרכבה של חלקי הממטרה , כגון : קדיחה , הברזה , הברגה וצביעה . הבקר שולט על המנוע שמסובב את השולחן ועל כלי העבודה השונים במתקן , ובנוסף הוא קובע גם את סדר פעולות ההרכבה ואת תזמונן . מכונות לאריזת מוצרים מוגמרים – לדוגמה : מכונה לאריזת פחיות משקה בארגז קרטון ; מכונות למיון מוצרים – לדוגמה : מכונה הממיינת תפוזים לפי גודל ומשקל ; מכונות למילוי בקבוקים – לדוגמה : מכונה למילוי בקבוקי מיץ בתרכיז במינון הנכון . להלן דוגמאות לשימוש בבקר לבקרת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית