סיכום יחידת הבקרה מהווה את ליבה של מערכת הבקרה . היא מבצעת שליטה על המשתנים הפיזיקליים השונים במערכת , ומבצעת פעולות של ויסות אנרגיה בתוך המערכת , כדי לאפשר את תפקודה התקין . מבחינים בשני סוגים עיקריים של מערכות בקרה , הנבדלות באופן הפעלתן : מערכות הפועלות בחוג פתוח ומערכות הפועלות בחוג סגור . מערכות בקרה הפועלות בחוג פתוח הן מערכות שאינן יכולות לווסת את המשתנה המבוקר בהן . לא מתקיים בהן קשר גומלין בין ערכו של המשתנה המבוקר שהנו אות המוצא במערכת , לבין ערכו של הערך הרצוי , שהנו אות המבוא למערכת . מערכות בקרה בחוג סגור הן מערכות המווסתות את ערכו של המשתנה המבוקר , ומביאות את ערכו לערך שווה או קרוב ככל שניתן , לערך הרצוי שנקבע עבורו . פעולת הוויסות מתאפשרת על-ידי הוספת חיישנים למערכת . החיישן משמש כרכיב המדידה במערכת . החיישן מודד את ערכו של המשתנה המבוקר , בודק מה קורה בפועל בתהליך , ומשמש לסגירת חוג הבקרה , על-ידי שידור נתונים לבקר המבקר את פעולת התהליך . מרבית מערכות הבקרה הנמצאות בשימוש כיום , הן מערכות בקרה ממוחשבות ( ספרתיות , ( המבוססות על מיקרו-מעבד או בקר מתוכנת . מערכת הבקרה המ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית