1 . 7 . 2 מנועים חשמליים מנוע חשמלי ממיר אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכנית סיבובית . האנרגיה החשמלית שהמנוע צורך מתקבלת ממגבר הספק , שתפקידו להגביר את אות הפיקוד המסופק למנוע , לאות בהספק גבוה . באיור 1 . 41 מוצגות דוגמאות אחדות של מנועים . המנועים החשמליים מסווגים לכמה סוגים , הנבדלים זה מזה במתח הפעלתם , באופן פעולתם ובמבנה הפנימי שלהם . קיימם מנועים לזרם ישר , מנועים לזרם חילופין , מנועי צעד , מנועים ללא מברשות ועוד . במסגרת ספר זה לא נדון בסוגי המנועים , אלא רק בשימושים שלהם במערכות בקרה . איור 1 . 42 מציג בצורה סכמתית את פעולתו של מנוע כחלק ממערכת הבקרה . המנוע משמש כממיר אות חשמלי לתנועה מכנית סיבובית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית