1 . 7 . 1 גופי חימום כמפעילים במערכת בקרה גופי החימום ממירים את האנרגיה החשמלית המושקעת בהם לאנרגיית חום ( אנרגיה טרמית . ( רובם עשויים מתיל בעל התנגדות סגולית גבוהה , הכרוך על חומר מבודד כלשהו . התיל והמבודד חייבים לעמוד בטמפרטורות גבוהות של מאות ואלפי מעלות צלסיוס מבלי להינזק . צורת התיל היא שטוחה או עגולה , בהתאם לצורך ליצור מעבר חום יעיל מהגוף הפולט חום אל החומר המחומם . במגהץ ובקומקום חשמלי משתמשים בעיקר בתיל שטוח . בתנורי חימום משתמשים בגוף חימום הבנוי מתיל עגול , הכרוך בצורת קפיץ על מוט חרסינה ; צורה זו מגבירה את פליטת החום לסביבה , באמצעות קרינה . בדוודים חשמליים משתמשים בגופי חימום בצורת תיל לולייני , המבודד באמצעות חרסינה . התיל מוחדר לתוך צינור הנמצא בתוך הדוד . באיור 1 . 37 מוצגות דוגמאות אחדות של גופי חימום .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית