1 . 7 מפעילים במערכות בקרה המפעילים ( Actuators ) המותקנים במערכות הבקרה הם יחידות המקשרות בין הבקר בתהליך , לבין מקור האנרגיה או החומר המסופקים לתהליך המבוקר ( במערכות בקרה בחוג סגור מכונה המפעיל רכיב הבקרה הסופי . ( במערכות הבקרה קיימת הפרדה ברורה בין מקור האנרגיה ( או החומר ) לבין הבקר במערכת . הבקר ( המבקר את התהליך ) אינו משקיע את האנרגיה הדרושה לתהליך , אלא רק נותן הוראות ביצוע למפעיל . המפעיל הוא זה שמווסת את האנרגיה הדרושה ( או החומר הדרוש ) לפעולתו של התהליך או לפעולתו של ההתקן המבוקר . איור 1 . 35 מציג את פעולת המפעיל כמלבן הממיר אות חשמלי לאות פיזיקלי כלשהו . דוגמאות : אותות חשמליים המסופקים למפעיל הם מתח או זרם . גדלים פיזיקליים המופקים מהמפעיל הם אות חשמלי , אות מכני , אות פניאומטי או אות הידראולי . סוג האות נקבע בהתאם לסוג המפעיל ואופי הפעולה הנדרשת בתהליך המבוקר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית