1 . 6 מתמרים במערכות בקרה חישנים רציפים המותקנים בתהליכים מפיקים במוצאם אות חשמלי שהינו יחסי לאות הפיזיקלי הנמדד . אות המוצא של החישן תלוי בטכנולוגיית המדידה . אות המוצא , בחלק מהחישנים , הוא התנגדות המשתנה כתוצאה משינוי באות הנמדד . דוגמאות : אות המוצא של חישן PT-100 ( שהוזכר בסעיף ( 1 . 5 . 1 הוא התנגדות המשתנה ביחס לטמפרטורה . אות המוצא של מד-מעוות , המשמש בין היתר במדידות משקל , הוא התנגדות המשתנה ביחס למשקל הנמדד . אות המוצא של חישן המפלס מסוג מצוף ( הוזכר בסעיף ( 1 . 5 . 2 הוא מתח ישר , המשתנה בהתאם למפלס הנוזל הנמדד . טווח אותות המוצא ( מתחי מוצא או התנגדויות מוצא ) הנמדדים במוצאי החישנים אינו אחיד ; הוא תלוי בטווח הערכים של האות הפיזיקלי הנמדד באמצעותם , ובמתח ההזנה למעגל האלקטרוני אליו מחובר החישן . כדי ליצור אחידות באותות המשודרים מחישנים , ולהתאים אותם לחיבור ישיר למערכות בקרה , הוגדרו כמה אותות תקניים , שהנפוצים בהם הם : מתח ישר בטווח 0-10 [ V ] וזרם ישר בטווח . 4-20 [ mA ] אותות אלה הם אותות תקניים – כאותות מוצא המשודרים מחישנים וגם כאותות מבוא של ציוד הבקרה אליו מחברים את...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית