1 . 5 . 2 חישנים למדידת מפלס א . חישן מפלס מסוג מצוף חישן המפלס הפשוט ביותר הוא מצוף , ( Float ) המשמש כמפסק מפלס . איור 1 . 23 מציג את המבנה הפנימי של אחד מסוגי המצופים הנפוצים , המבוסס על שימוש במגע מגנטי מסוג . REED זהו מצוף שנועד להתקנה צידית באחת הדפנות של מכל מים או מאגר מים . המצוף כולל חלק נייח ( קבוע ) שבו מותקן מפסק מסוג , REED וחלק נייד שבו מותקן מגנט קבוע . מפסק REED הוא מפסק המורכב משתי לוחיות שטוחות ( מגעים , ( העשויות מחומר פרומגנטי . שתי הלוחיות נתונות בתוך שפופרת זכוכית אטומה . הן מחוברות בצידן האחד לנקודת עיגון קבועה , ואילו צידן השני חופשי . בתוך השפופרת הן מחוברות כך שקצותיהן החופשיים חופפים , אך לא נוגעים אחד בשני , וקיים ביניהן מרווח אוויר . איור 1 . 24 מציג את מפסק REED הנתון בשפופרת זכוכית אטומה . כאשר מקרבים מגנט קבוע במקביל למפסק , נוצר כוח מגנטי שגורם לשני המגעים להיצמד זה לזה , והמגע ביניהם נסגר . כאשר מרחיקים את המגנט , הכוח המגנטי כבר לא משפיע , והמגעים מתנתקים . כאמור מפסק REED מותקן בחלק הנייח ( הקבוע ) במצוף , והמגנט הקבוע מותקן בחלק הנייד ( הצף במים . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית