1 . 5 . 1 חישנים למדידת טמפרטורה א . התקן דו-מתכת חישן הטמפרטורה הפשוט ביותר הוא התקן דו-מתכת , ( Bi-metal ) הבנוי מזוג מתכות הצמודות זו לזו לכל האורך , בצורת לוחית . לשתי המתכות המרכיבות את ההתקן , יש מקדם שונה של התפשטות אורכית בחום . כאשר הטמפרטורה עולה , כל אחת מן המתכות מתארכת בצורה שונה , ולכן ההתקן מתכופף . שיעור ההתכופפות תלוי בטמפרטורה . באיור 1 . 18 מוצג שימוש בדו-מתכת כמפסק רגיש לטמפרטורה ( תרמוסטט . ( זהו למעשה מפסק שמצבו הפיזי ( פתוח או סגור ) תלוי בטמפרטורה . בקצה הלוחית של הדו-מתכת מותקן מגע חשמלי . כאשר הלוחית מתכופפת או מתיישרת , המגע מתחבר או מתנתק , בהתאם . נקודת טמפרטורת-הסף , שבה ישנה המפסק את מצבו , ניתנת לקביעה באופן מכני ( על-ידי בורג כיוון . ( אפשר להשתמש בדו-מתכת כתרמוסטט , במעגל חשמלי המפעיל ומנתק גוף חימום ( כדוגמת גוף חימום של דוד חשמל לחימום מים . ( ראו איור . 1 . 19 באיור 1 . 19 מוצגים שני המצבים הקיצוניים במעגל הדוד , התלויים במצב התרמוסטט ( ההנחה באיור היא שמפסק ההפעלה הראשי במעגל סגור תמיד . ( N . C . כאשר הטמפרטורה עולה , שתי לוחיות המתכת מתפשטות באופ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית