1 . 5 חישנים במערכות בקרה במערכות בקרה בחוג סגור משתמשים בחישנים ובמתמרים למדידות של גדלים פיזיקליים שונים ושידור ערכיהם למערכת הבקרה ( כלומר , אל הבקר במערכת . ( החישנים מאפשרים למדוד גדלים פיזיקליים שונים , על-ידי ניצול תכונה פיזיקלית כלשהי של החומר ממנו הם עשויים , והמרת תכונה זו לגודל פיזיקלי אחר ( בדרך כלל חשמלי ) שבו אפשר להשתמש במערכת הבקרה . איור 1 . 14 מציג את פעולת החישן כמלבן הממיר אות פיזיקלי כלשהו , לאות חשמלי . נמנה כמה דוגמאות לגדלים פיזיקליים הנמדדים על-ידי חישנים : טמפרטורה , מפלס , לחץ , ספיקה , משקל , מהירות סיבוב , קירבה , מרחק , חומציות . ( pH ) ונמנה דוגמאות לאותות חשמליים המופקים מהחישנים : מתח ישר , זרם ישר , תדירות ( דפקים , ( התנגדות חשמלית . ללא המידע הנקלט מחישנים המותקנים בתהליך המבוקר , לא ניתן למעשה , לקיים מערכת בקרה בחוג סגור . האותות החשמליים המתקבלים מהחישנים , משמשים , בנוסף לבקרה בחוג סגור , גם להפעלת אמצעי חיווי המציגים את ערכו של הגודל הפיזיקלי הנמדד . מדידת טמפרטורה דרושה במתקנים תעשייתיים וביתיים רבים . בכל מקרר לדוגמה , מותקן חישן טמפרטורה שתפק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית