1 . 4 אביזרי קצה במערכות בקרה המונח אביזרי קצה הוא שם כולל לכל האביזרים המותקנים בתהליך " בקצוות " של יחידת הבקרה , במבוא היחידה ובמוצאה ; ללא אביזרי הקצה לא היה מתאפשר תפקוד מלא של התהליך . במסגרת אביזרי הקצה נכללים החישנים , ( Sensors ) שהם רכיבים המותקנים בתהליך או בסביבתו , ודוגמים את המתרחש בו , והמפעילים ( Actuators ) שהם רכיבים המותקנים בתהליך , ומאפשרים את הפעלתו בצורה הרצויה . נציין כי המונח חישנים ומפעילים , ( Sensors & Actuators ) הוא מושג נרדף למונח אביזרי קצה . באיור 1 . 1 ובאיור 1 . 2 אפשר להבחין שחישנים הם רכיבי הקלט של יחידת הבקרה . הם משדרים ליחידת הבקרה מידע המייצג את המתרחש בתהליך ובסביבתו . המפעילים קולטים את הפלט מיחידת הבקרה . יחידת הבקרה משדרת להם מידע הכולל הוראות מיתוג והפעלה , בהתאם לתכנית הפיקוד והבקרה , המאוחסנת בזיכרון של יחידת הבקרה . בדוגמה 1 . 4 מובאת דוגמה של קשר בין חישן ומפעיל במערכת בקרה בחוג סגור . דוגמה 1-4 בקרת מפלס במכל מים בחוג סגור באיור 1 . 12 מוצגת דוגמה למערכת בקרת מפלס במכל מים . מצוף הצף על פני המים , מחובר באמצעות תמסורת מכנית לשסתום הזנה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית