1 . 3 מערכת בקרה ממוחשבת בתהליכים התעשייתיים המודרניים משולבים חוגי בקרה רבים , כדוגמת חוג הבקרה המוצג באיור . 1 . 9 בין המבואות והמוצאים של החוגים השונים קיים קשר מורכב . המורכבות הנדרשת מחוגי הבקרה מחייבת שימוש במערכות בקרה ממוחשבות המבוססות על מיקרומעבד או על מיקרו-בקר . הבקר המתוכנת , שבו עוסק ספר זה ברובו , הוא דוגמה למערכת בקרה ממוחשבת שפעולתה מבוססת על מיקרו-מעבד . בהשוואה למערכות בקרה רגילות ( המבוססות על רכיבים אלקטרוניים ) יש למערכת בקרה ממוחשבת כמה יתרונות בולטים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית