1 . 2 . 2 מערכת בקרה בחוג סגור מערכת בקרה בחוג סגור מקבלת שני אותות : אות המשתנה המבוקר ואות הערך הרצוי . תפקידה העיקרי של מערכת זו הוא לווסת את ערך האות הראשון כדי להשוותו , או לפחות לקרב אותו ככל שניתן , לערך של האות השני . לצורך פעולת הוויסות , מוסיפים למערכת רכיב מדידה , המודד את המשתנה המבוקר ובודק מה קורה בפועל בתהליך . המידע המתקבל מרכיב המדידה משודר לבקר המבקר את פעולת התהליך , ומאפשר לבקר לבצע תיקון בערכו של המשתנה המבוקר . רכיב המדידה מהווה למעשה אות משוב ( Feedback ) לבקר והוא מייחד את מערכת הבקרה בחוג סגור , לעומת מערכת בקרה בחוג פתוח , שבה לא קיים אות משוב . באיור 1 . 7 מוצג תרשים מלבנים המתאר מערכת בקרה בחוג סגור . כפי שאפשר לראות בתרשים המלבנים , במערכת בקרה בחוג סגור ישנם חמישה מרכיבים עיקריים : . 1 יחידת השוואה ( משווה ) – למשווה שני מבואות ומוצא אחד . מבוא אחד קולט את הערך הרצוי של המשתנה המבוקר , ( R ) ומבוא שני קולט את הערך הנדגם ( נמדד ) מהתהליך עצמו . ( b ) המשווה מחשב את השגיאה הנוצרת במערכת על-ידי הפחתת הערך  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית