1 . 2 . 1 מערכת בקרה בחוג פתוח מערכות בקרה הפועלות בחוג פתוח הן מערכות שלא מתקיים בהן קשר גומלין בין ערכו של המשתנה המבוקר , שהוא אות המוצא במערכת , לבין ערכו של הערך הרצוי , שהוא אות המבוא למערכת . למעשה זו מערכת שאינה יכולה לווסת את עצמה . מערכת בקרה בחוג פתוח מתוארת באמצעות תרשים המלבנים המוצג באיור . 1 . 3 דוגמה 1-2 מצנם ביתי כמערכת בקרה בחוג פתוח כדוגמה למערכת בחוג פתוח נשתמש במצנם ביתי ( טוסטר ) המוצג באיור . 1 . 4 המשתנה המבוקר במערכת הוא מידת ההשחמה של פרוסת הלחם המוכנסת למצנם . האות הרצוי הוא מידת ההשחמה הרצויה לנו . מידת ההשחמה הרצויה מומרת בפועל למשך הזמן שבו מפעילים את גוף החימום של המצנם בעזרת קוצב זמן המותקן במצנם . הבקרה במערכת מבוצעת בעזרת קוצב זמן . ( Timer )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית