בכל מערכת בקרה נהוג להגדיר שני אותות עיקריים : אות המשתנה המבוקר ואות הערך הרצוי . אות המשתנה המבוקר המכונה גם משתנה התהליך , ( process variable ) הוא אות פיזיקלי המתקבל בדרך כלל במוצא המערכת , וניתן למדידה ישירה או עקיפה . אות פיזיקלי זה נמדד ומומר לאות חשמלי ( על-ידי חישן ומתמר , ( ומשודר ליחידת הבקרה . אות הערך הרצוי המכונה גם אות הייחוס , ( set value , set point ) הוא אות המבוא למערכת הבקרה , הקובע את נקודת הייחוס לפיה תופעל המערכת . אות זה מוזן בדרך-כלל על-ידי האדם המפעיל את המערכת . למעשה , תפקידה העיקרי של מערכת הבקרה הוא לווסת את המשתנה המבוקר כך שערכו יהיה שווה ( או לפחות קרוב ככל שניתן ) לערך הרצוי במערכת . לדוגמה : במערכת לבקרת טמפרטורה במקרר , אות המשתנה המבוקר הוא הטמפרטורה בתא המקרר ( הנמדדת בעזרת חישן טמפרטורה , ( ואות הערך הרצוי הוא הטמפרטורה שקובע האדם , בעזרת מפסק-בורר המותקן בתוך המקרר . ? שאלה 1 . 3 זהו את המשתנה המבוקר ואת אות הייחוס במערכות האלה : א . תנור חימום ביתי ; ב . מכל הדחה ( ניאגרה ) בשירותים ; ג . תאורה בחדר ; ד . מערכת גילוי וכיבוי אש . 1 . 2 סיווג מערכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית