הקדמה מערכות בקרה ממוחשבות נפוצות מאוד כיום , ומשמשות לשליטה ולבקרה על פעולתם של תהליכים שונים . נדיר לראות תהליכי ייצור , מתקנים ומכונות , שאינם מבוקרים על-ידי מערכת כזו . מערכת הבקרה הממוחשבת מכילה שני רכיבים עיקריים : . 1 יחידת בקרה ממוחשבת , שתפקידה להפעיל את התהליך המבוקר ולבקר את אופן פעולתו , באמצעות תוכנת פיקוד ובקרה , המאוחסנת בזיכרון יחידת הבקרה . . 2 יחידת ממשק אדם-מכונה , שתפקידה לאפשר לאדם שמפעיל את " המכונה " ( המ ִ תקן או התהליך , ( לקבוע את אופן פעולתה , על-ידי הזנת נתונים ומתן הוראות הפעלה , ולעקוב אחר אופן פעולתה , על-ידי צפייה בתמונה של התהליך , או בגרפים המופקים ממנו , כפי שהם מוגדרים ביחידת הממשק אדם-מכונה . שימוש בממשק אדם-מכונה , מקנה יתרון נוסף למערכת הבקרה הממוחשבת , והוא איסוף נתונים רציף של נתונים מהתהליך המבוקר , אחסונם בזיכרון ועיבודם בהמשך , כדי לתת לאדם , המפעיל את התהליך , תמונה כוללת על תפקוד התהליך . יחידת הבקרה הממוחשבת , הנפוצה והמוכרת ביותר , היא הבקר המתוכנת . ( PLC ) יחידת הממשק אדם-מכונה , הנפוצה והמוכרת ביותר , היא תוכנת הממשק אדם-מכונה המותקנת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית