האוניברסיטה הפתוחה בית הספר לטכנולוגיה המרכז לטכנולוגיה חינוכית המינהל משרד למדע החינוך ולטכנולוגיה כתיבה גיל ארצי קריאה והערות ד " ר דוד ברלה פליציה קלרמן שלמה בן-טולילה שמעון זיסק צבי אזיה ישראל זילברשטיין עריכה גרפית והפקה אביבה אבידן מק " ט 1043710  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית