פעם יצא אבא - גברהנא לבקר בכפר לליבלה . בדרך הופיעה מולו חבורה עליזה . אחד האנשים הצביע על הכרס הגדולה והעגלה של אבא - גברהנא ואמר לחבריו : " אנחנו צריכים להודות לאיש הזה שהביא אתו שקית זרעים גדולה ומלאה . השדות הריקים שלנו מחבים מאוד לזריעה . " בל האנשים בחבורה פרצו בצחוק . אבא - גברהנא נעלב קצת , אבל מיד צץ במחו רעיון . הוא הצביע על הקרחת הגדולה והמבריקה של אותו האיש ואמר : " אני לא בטוח אם במות הזרעים שהבאתי בשקית הקטנה תספיק לחלקת השדה הגדולה והריקה הזאת . " האנשים בחבורה פרצו בצחוק גדול . הם הבינו מיד , שלפניהם עומד אבא - גברהנא , הלץ הידוע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית