פעם החליט אבא - גברהנא לעבד בחקלאות ולגדל טף ( סוג של חטה ) 1 הוא יצא לשדה בדי לזרע את הטף , ולהפתעתו הגדולה גלה שאי אפשר לזרע / בי השדה בלו מלא הוא שלח את שכנו שירוץ לכפר ויספר לאנשים שאויבים התנפלו על אבא - גברהנא בשדה . אנשי הבפר שמעו את דברי השכן ומהרו לשדה לעזר לאבא - גברהנא . כשהגיעו לשם , ראו רק את ראשו של אבא - גברהנא מציץ מבין העשבים הגבוהים . " איפה האויבים ? " קראו האנשים לעברו של אבא - גברהנא . " הם מפזרים בכל השדה , " קרא לעברם אבא - גברהנא . לקחו אנשי הבפר בלי עבודה והבו בחזקה מימין ומשמאל , מלפנים ומאחור / עד שבל העשבים השוטים נעקרו ממקומם . אבא - גברהנא , שנגלה עכשו בלו במלא קומתו , התקרב אל אנשי הבפר ואמר : " תודה רבה לכם שעזרתם לי להלחם באויבי האכזריים , הלא הם העשבים השוטים . " התנהגנו בטפשות , " אמרו אנשי הבפר בשחזרו לבתיהם , " שוב הצליח אבא - גברהנא לעשות מאתנו שוטים . " בעשבים שגדלו פרא . אבא - גברהנא התעצל לעקר בעצמו את העשבים השוטים ולא ידע מה לעשות . פתאום צץ במחו רעיון .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית