מעשה בסוחר שהלך עם חמוריו אל השוק בדי לקנות סחורה . הדרך היתה ארבה , והוא עצר ליד עץ גדול ושכב לנוח בצלו . בעבר זמן קצר קם על רגליו והמשיך בדרכו . באשר הגיע הסוחר אל השוק , הוא גלה שאבד את שקית הבסף שלו , שהיו בה מאה ביר . מהר הסוחר ורץ בחזרה לחפש את האבדה . בדרך בא לקראתו הלך . עצר ההלך את הסוחר ושאל : " מה קרה לך ? למה פניך מדאגות בל בך ? " " אבדתי את בל בספי שהיה בתוך שקית , " השיב הסוחר . הושיט ההלך לסוחר שקית קטנה , ושאל : " האם זו השקית שלך ? מצאתי אותה ליד עץ גדול בצד הדרך . " שמח הסוחר / לקח את השקית , פתח אותה , ספר את מטבעות הבסף שבתוכה , ומצא מאה ביר בדיוק . הסוחר וההלך  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית