אריה ופרה גרו בשכנות וחיו בשלום ובשלוה . יום אחד היה האריה רעב מאוד , הוא עמד מרחוק והתבונן בפרה שעה ארבה . הרגישה הפרה שהאריה רוצה לטרף אותה , נבהלה מאוד ומהרה לברח . הגיעה הפרה אל הפיל רועדת מפחד . היא ספרה לו שהאריה זומם לטרף אותה . לטף הפיל את ראשה של הפרה בחדקו ואמר לה : " אל תדאגי , אני אשמר עליך מפני האריה . " שמחה הפרה , והפיל הלך להביא אכל לשניהם . בעבר זמן קצר חזר הפיל נרגש ומבהל וקרא לעבר הפרה : " מהרי וצאי מביתי , האריה שמע שמצאת אצלי מחבוא והוא רוצה להרג אותי ? " התפלאה הפרה ואמרה : " אבל אתה גדול בל בך , ויש לך שנים חזקות בל בך , איך זה שאתה מפחד בל בך מפני האריה ? " הפיל לא ענה לפרה , הוא נפנף בחדקו וצוה עליה לעזב מיד . עזבה הפרה את ביתו של הפיל ויצאה שוב לדרכה מבהלת ועצובה . הגיעה הפרה לביתה של הג'ירפה וספרה לה את בל מה שקרה . הזמינה הג'ירפה את הפרה להשאר בביתה והציעה לה לרבץ לידה . שמחה הפרה ושכבה לצדה של הג'ירפה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית