לפני שנים רבות חיו ביער אריה וצבוע . לאריה היתה מחרשה , ולצבוע היתה פרה . יום יום רתמו האריה והצבוע את הפרה למחרשה , וחרשו יחד את שדותיהם בקר אחד התעורר האריה מקדם וראה עגל קטן שוכב לצדה של הפרה . נגש האריה אל הפרה , גרר את העגל ששכב לצדה והניח אותו מתחת למחרשה . אחר בך חזר למקומו והעמיד פנים באלו הוא ישן . האריה והצבוע באשר התעורר הצבוע , הראה לו האריה את העגל ואמר בגאוה : " תראה במה יפה העגל שהמליטה לי הלילה המחרשה שלי . " פקח הצבוע עינים גדולות ואמר לאריה : " המחרשה שלך המליטה לך עגל ? איפה נשמע דבר בזה ? ? זאת הפרה שלי שהמליטה לי את העגל . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית