אבר אחד הלך לו בדרך ועל גבו שק עור מלא טף ( סוג של חטה ) 1 פתאום ראה האבר נמר יוצא בריצה מהיער . הנמר / שברח על נפשו מפני הצידים , עצר ליד האבר והתחנן : " אנא , אבר טוב , הכנס אותי אל תוך השק , בדי שהצידים הרעים לא יתפסו אותי . " השיב האבר : " אני מוכן להכניס אותך אל תוך השק , אבל אני חושש שאם תנצל ותשאר בחיים , תרצה לטרף אותי . " הביט הנמר באבר במבט תמים ואמר : " אני נשבע לך שלעולם לא אפגע בך . בבקשה ממך , פתח מהר את השק , ותן לי להכנס לתוכו . " האכר והנמר האמין האבר לנמר / פתח את השק , רוקן אותו מהטף שהיה בו ואמר : " אתה יכול להכנס . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית