מרקם סיפורים מפי יהודי אתיופיה בחירת הסיפורים ועיבודם : יעל זהבי , ד"ר מירי ורון קריאה והערות : מירה אואן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית