פתיחה למה קוראים לסדרה הזאת "סימנים בדרך ? " כל הדברים שלומדים בספרים ובחוברות של הסדרה הזאת , הם סימנים בדרך לידיעת השפה . ככל שמכירים יותר סימנים יודעים טוב יותר את השפה . מה ההבדל בין הספר לחוברת ? בספר עושים את הפעילויות בעיקר בעל–פה . בחוברת עושים את הפעילויות בעיקר בכתב . במה עובדים קודם – בספר או בחוברת ? בכל שער עובדים קודם בספר . בסוף הפעילויות בספר מוצאים הפניה לעמוד מסוים בחוברת , ושם ממשיכים את העבודה ( את הספר אפשר להשאיר בינתיים בכיתה או בבית . ( האם עובדים לבד או עם חברים ? בספר ובחוברת יש פעילויות שעושים לבד , ויש פעילויות שעושים עם חברים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית