ט . משבר פשוט לשבר עשרוני 1 בעזרת הרחבה מצאו לכל שבר פשוט את השבר העשרוני המתאים לו , כמו בדוגמה . נלמד למצוא את השבר העשרוני השווה לשבר פשוט גם בדרך אחרת . 2 כתבו תרגיל חילוק שתוצאתו 5 5 2 : 5 2 2 א | כתבו תרגיל חילוק שתוצאתו 20 3 ב | כתבו תרגיל חילוק שתוצאתו 4 11 ג כתבו תרגיל חילוק שתוצאתו 25 13  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית