ו . תרגילי חילוק שתוצאותיהם שוות 1 א . פתרו את התרגיל : 21 : 3 = ב . היעזרו בתוצאת התרגיל שבסעיף א כדי לפתור את התרגילים הבאים . הסבירו במילים איך נעזרתם בתוצאת התרגיל הקודם . 210 : 30 = 2100 : 300 =  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית