ה . משוואות כפל 1 מצאו את המספר החסר בכל תרגיל . דיון איך מצאתם את המספר החסר ? האם השתמשתם בתרגילי חילוק ? איזה תרגיל חילוק עוזר בכל סעיף ? 2 בכל סעיף מצאו את המספר החסר בעזרת תרגיל חילוק . למורה : התלמידים יצטרכו לפתור משוואות כפל כשיעסקו בבעיות של חלק מכמות ובבעיות אחוזים , בחוברת ו . 4- מומלץ שתלמידים שאינם שולטים היטב באלגוריתם של חילוק ארוך , לא ימשיכו בעבודה בחוברת זו . במקום זאת כדאי לתת להם פעילויות נוספות בנושא חילוק ארוך של מספר עשרוני במספר שלם חד - ספרתי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית