ט . תרגול נוסף 1 פתרו בעל–פה אם אתם יכולים . אם לא - פתרו במאונך . | 1 . 2 * 3 = א | 2 * 1 . 7 = ב | 0 . 7 * 9 = ג | 1 . 3 * 0 . 2 = ד | 0 . 3 * 0 . 4 = ה | 2 . 13 * 2 = ו | 1 . 11 * 0 . 2 = ז  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית