ה . תרגילי כפל שברים - פתרון בעזרת כלל חשבוני נלמד לפתור תרגילי כפל שברים בדרך חשבונית . אפשר לבדוק את הפתרון בעזרת סרטוט . התרגיל : 5 7 2 3 * = הפתרון החשבוני : כדי לחשב את המכנה כופלים מכנה במכנה * = 5735 : כדי לחשב את המונה כופלים מונה במונה * = 236 : 2 3 6 התוצאה של התרגיל : 5 7 35 בדיקה בעזרת סרטוט : בתוך ריבוע מסרטטים את המלבן המתאים 2 3 לתרגיל * = 5 7  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית