א . מידות עשרוניות תזכורת מידת אורך מורכבת ממספר ומיחידת מידה . את יחידות המידה אפשר לכתוב בקיצור ( בראשי תיבות ) כך : מילימטרים - מ"מ סנטימטרים - ס"מ מטרים - מ' 10 מ"מ 1 = ס"מ 100 ס"מ 1 = מ' 1 לפניכם סרגל : א . מצאו עליו את הנקודות המתאימות למספרים האלה ( כמו בדוגמה . 0 . 1 13 . 5 10 . 8 : ( 2 בעזרת סרגל ציירו בכל סעיף קטע , לפי מידת האורך הנתונה . א . קטע שאורכו 6 . 8 ס"מ ב . קטע שאורכו 0 . 7 ס"מ ג . סרטטו קטע כרצונכם . מדדו את הקטע . מה אורכו ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית