ג . מספרים עשרוניים ושברים פשוטים 1 כתבו לכל חשבונייה שבר או מספר מעורב , ומספר עשרוני . 2 השלימו את הטבלה , ולכל שורה ציירו חשבונייה מתאימה . למורה : בחשבונייה מציירים דסקיות ואין כותבים מספרים . את הנקודה העשרונית אפשר לשים בחשבונייה בכל מקום שרוצים . יש תלמידים שמעדיפים לצייר שברים בריבועים . בסוף החוברת יש שני דפים של ריבועים המחולקים ל , 10– ל100– ול . 1000– כדאי להציע לתלמידים אלה להשתמש בריבועים ( ואם צריך - לצלם להם עוד דפים כאלה . ( 3 א . איפה השלם על הישר הזה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית