ו . בעיות נוספות היעזרו בטבלות התאמה . 1 תלמידי כיתות ו ערכו הצבעה על היעד של הטיול השנתי : צפון הנגב או הגליל . התלמידים הצביעו בעד הנגב ובעד הגליל ביחס כזה : בהצבעה השתתפו 120 תלמידים . א . לאיזה יעד הצביעו רוב התלמידים ? ב . כמה תלמידים הצביעו בעד יעד זה ? 2 בכל אחת מכיתות ו בבית–ספר אלונים יש 40 תלמידים . כל אחד מתלמידי כיתות ו משתתף בחוג ציור או בחוג מוזיקה . היחסים בין מספר המשתתפים בחוג ציור לבין מספר המשתתפים בחוג מוזיקה הם כאלה : א . באיזו כיתה מספר המשתתפים בחוג ציור הוא ? 20 ב . באיזו כיתה מספר המשתתפים בחוג ציור גדול ממספר המשתתפים בחוג מוזיקה ? ג . כמה תלמידים בכיתה ו 1 משתתפים בחוג מוזיקה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית