ב . יחסים שווים - יחס מצומצם 1 לפניכם מחרוזת : א . כתבו את היחס המתאים למחרוזת : ב . פרקו את אחת החוליות לחוליות שוות , שיש בהן מספר חרוזים קטן ככל האפשר . ג . ציירו מחרוזת שיהיו בה כל החרוזים של המחרוזת המקורית ( זו שבראש העמוד , ( מסודרים בחוליות מהסוג החדש .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית