א . בניית מחרוזות לפניכם מחרוזת : המחרוזת מורכבת מחוליות קבועות כאלה : שימו לב : במחרוזת יש חוליות , ובחוליות יש הרכב קבוע של חרוזים : מספר קבוע של חרוזים משולשים , ומספר קבוע של חרוזים עגולים . אפשר לתאר את החוליה הקבועה כך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית