א . התאמות בציורים ובמספרים לפניכם כלל התאמה : כל עיגול מתאים ל 3 - משולשים . הנה התאמה שנוצרת מן הכלל : הנה עוד התאמה שנוצרת מן הכלל : דיון איך בודקים אם ציור מסוים הוא התאמה שנוצרה מכלל ההתאמה ? ! כלל ההתאמה אומר כמה צורות מסוג מסוים מתאימות לכל צורה בודדת מסוג אחר . 1 לפניכם שתי קבוצות ( קבוצת ריבועים וקבוצת עיגולים ) שיש ביניהן התאמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית