פרקי הלימוד בעיות התאמה במספרים טבעיים ; יחידות מידה 3 יחס 27 קנה - מידה 59 שברים פשוטים ומספרים עשרוניים על ישר - המספרים 73 בעיות מילוליות רב - שלביות - המשך 107 בעיות מילוליות בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים 121 מבט לאחור 134 מארז אבזרים לכיתה ו דפי גזירה ( בסוף החוברת ) הערה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית