מפתח מושגים לפניכם רשימת המושגים העיקריים המופיעים בספר זה , מסודרים לפי א"ב , ליד כל מושג מצוינים מספרי העמודים שהמושג מופיע בהם . לדוגמה : : אגם עמי 98 , 98 , 96 ת , 112 אוקיינוס עמי , 24 , 20 , 10 98 , 92 , 58 , 31 , 29 , 27-26 אטלס עמי 117-114 , 114 , 87 , 68 , 10-9 אי עמי 24 , 9-8 ת , , 30-29 , 27 , 25-24 100 , 89 , 71 , 31 אתר תיירות עמי 83-82 , 83-82 , 78 , 17 ת , 103 , 103 , 99-98 , 84 ת , 115 ביצה עמי 99 , 99 , 96 ת , 112 גבעה עמי 88 , 88 , 18 ת ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית